Kako dodati stranicu u Meni

KAKO DODATI STRANICU U MENI

Uloguj se na Administracioni Panel.

Zatim klikni na Apperance pa na Menus.

Klikni na create a new menu,upiši naziv Menija (Opcija se koristi i za dodavanje više Menija) i klikni na Save Menu.

Štikliraj Stranice koje želiš da ubaciš u Meni zatim klikni na Add to Menu.

Sada je potrebno podesiti u kojim Menijima će se prikazivati. Imamo 4 opcije. Automatsko dodavanje Stranica u Meniju (Štikliranjem ove opcije Sranica koju ste napravili biće Automatski dodata u Meni),Primarni Meni,Sekundarni Meni i Off canvas Menu su lokacije Menija konfigurisane prilikom konfigurisanja Teme ( Vidi Konfiguracija Teme ) i na kraju sačuvaj klikom na Save Menu.

Sada su Sranice postavljene u Meni. Takodje možete ubaciti i eksterne linkove,Postove i Kategorije istim sistemom (Slika 2). Ako želiš u Meniju samo Tekst,umesto URL-a ubaci simbol #. Glavne Stranice u Meniju su pomerene skroz u levu stranu dok su Pod Sranice pomerene u desno. Klikom na Stranicu,pomeri je udesno i postavi ispod glavne Stranice za koju želiš da ta Stranica bude Pod Stranica (sistemom Drag and Drop). Štikliraj Menije u kojima želiš da se prikazuju Stranice.Na kraju sačuvajte klikom na Save Menu.

Postavljanje Početne stranice ( Home ).

Da bi postavili početnu stranicu trebate u Meniju izabrati stranicu (page) i Preimenovati u “Početna”(Home).Takodje možeš dodati i link koji će se otvarati kada klikneš na “Početna”(Home) “.

Zatim klikni na Dashboard pa na “Customize Your Site”.

Klikni na “Homepage Settings”.

Izaberi “A static page”,izaberi stranicu i klikni na Publish.


Ovim je završeno postavljanje Stranica u Meniju.