Uslovi Korišćenja

Hvala što ste posetili naš Web Sajtajt UniversalSite.net

Vaš pristup, kao i korišćenje našeg Web Sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite sajt.

Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa UniversalSite.net od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za UniversalSite.net i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom UniversalSite.net i korisnik ne dogovore drugačije..

Autorska prava

Sav sadržaj (tekstove, fotografije, audio i video materijale, baze podataka, programerski kod) na UniversalSite.net web sajtu je u vlasništvu UniversalSite.net ili su na web sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela UniversalSite.net web sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju.

Dozvole

Dozvoljeno je pregledanje, deljenje na društvanim mrežama ili štampanje stranica sa sajta za lične, naučne, neprofitabilne i nekomercijalne namene.

Dozvoljeno je krišćenje i publikovanje informacija ili delova tekstova u nekomercijalne, neprofitabilne ili naučne svrhe uz precizno navodjenje sajta UniversalSite.net kao izvora podataka.

Nije dozvoljeno modifikovanje, kopiranje, reprodukcija, objavljivanje niti prodaja bilo kog materijala uključujući grafiku, ilustracije, tekst, informacije ili usluge dostupne na sajtu bez prethodne pismene dozvole UniversalSite.net Web Sajta.

UniversalSite.net će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Zaštita podataka

UniversalSite.net se obavezuje da u granicama tehnički raspoloživih resursa, a u skladu sa svetskim priznatim standardima, preduzme sve mere u cilju zaštite integriteta podataka na UniversalSite.net web sajtu, na korisničkim nalozima klijenata, kao i zaštiti integriteta podataka preuzetih od klijenata. Bezbednost UniversalSite.net web sajta kao i svih UniversalSite.net Web Hosting servera osigurana je proverenim antivirusnim sistemima, naprednim firewall rešenjima, kao i konstantnim praćenjem i kontrolom servera.

Informacije koje dobijamo od Vas i njihova upotreba

Sajt ne sakuplja informacije o vašem ličnom identitetu.
Sajt zadržava pravo da sakuplja sledeće informacije o svojim korisnicima: 

  • ime domena sa kog je pristupljeno sajtu,
  • datum, vreme i mesto odakle se pristupa sajtu,
  • adresa (takođe poznata kao URL adresa) sa koje je kliknuto pristupljeno na link za pristup Sajtu,
  • podatke koji su neophodni za izradu redovnih statističkih analiza.

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta Sajtu, prosečno vreme provedeno na Sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bi izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj.

Linkovi na druge web stranice

UniversalSite.net web sajt se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i linkova ka drugim web lokacijama. Sve sadržaje na UniversalSite.net web sajtu koristite na sopstvenu odgovornost. UniversalSite.net ne snosi odgovornost ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu posećivanjem linkova i stranica koje se ne nalaze na UniversalSite.net web sajtu, kao i na dešavanja na koje objektivno ne može da deluje i koje su van tehničkih mogućnosti UniversalSite.net .

Izmene uslova korišćenja

UniversalSite.net zadržava pravo da izmeni ove uslove korišćenja.